Controllers Top

 

SEE YOU NEXT YEAR

 
Controllers moeten hun focus verleggen van transacties naar een focus op activiteiten die waarde toevoegen. Zo kunnen zij tijd vrijmaken om echte business partners te worden van de operationele managers. De weg van de controller moet businessgericht zijn: meer samenwerking met en daarmee meer ondersteuning van de business. Hiertoe moeten ondersteunde tools worden geïntroduceerd en/of verbeterd, en het aantal ‘vaste’ rapporten worden verminderd in aantal en omvang. Het uitgangspunt wordt dat het operationele management alleen gedetailleerde informatie nodig heeft over zaken die een groot effect op het behalen van hun business doelstellingen en targets hebben. Maar ook aan vooruitkijken met meer proactiviteit en forecasting ontsnapt de moderne controller niet. Hierdoor wordt de organisatie eerder gewaarschuwd voor op handen zijnde risico’s en gevaren zodat er snel op geacteerd kan worden.

Om controllers te ondersteunen, inspireren en futureproof te maken, organiseert Financial Media de 'Controllers Top'!
KLIK OP LOGO VOOR VEEL MEER INSPIRATIE