Program Controllers Top 2019

 
DATE
Thursday May 23, 2019
LOCATION
Parker Hotel Brussels Airport, Bessenveldstraat 15, 1831 Machelen
12u00 - 13u00

ONTVANGST + SANDWICHLUNCH

13u00 - 14u00

Keynote Marcel Van Assen, Expert Operational Excellence

Als we het hebben over Operational Excellence gaat het niet alleen om hogere efficiëntie, maar ook om het creëren van meer operationele waarde, wat zich uit in maximaliseren van de Ebit(da): effectief en efficiënt, hogere opbrengsten én lagere kosten, groeien én snoeien. Operationeel excellente organisaties weten juist goed om te gaan met diverse paradoxen waar (financiële) managers mee te maken hebben. Aan de ene kant is er de behoefte aan standaardisatie en uniformeren, aan de andere kant is er een steeds grotere variëteit aan producten en diensten nodig om externe en interne klanten te bedienen en te behouden. Hoe met deze spanning om te gaan? Wat is de impact op controlling? Welke rol moet de controller hier opnemen? Marcel Van Assen bespreekt dit uitgebreid tijdens zijn keynote op 23/5.
14u00 - 14u30

Keynote Lien Van Puyenbroeck, Group Controlling Manager at VPK Packaging Group
Bij VPK evolueerde controlling de voorbije jaren naar een meer proactieve rol. Er werd bijvoorbeeld besloten aan de ERP te sleutelen en een module te installeren om meer zicht te krijgen op de kostenstructuur. Finance merkte de behoefte aan een ondersteuningstool voor de business en introduceerde een customer & product profitability model. Dit kadert binnen een algemene oefening van de Roadmap van VPK waarin systemen, tools en processen onder handen genomen werden.

14u30 – 15u00

Matthias De Bremaeker, Director Business Controlling bij Brico
Brico is een Belgische organisatie met meer dan 145 vestigingen. Matthias De Bremaeker komt ons inzicht geven in hoe controlling in zijn bedrijf georganiseerd wordt en wat de belangrijkste uitdagingen zijn op vlak van processen (budget en cost controlling) en tools (rapporteren en budgetteren).

15u00 – 15u30

Francis Costenoble, CFO Carrefour Belgium
Kenmerkend voor de retail sector is dat op het vlak van kosten men de vinger aan de pols moet houden – het is een realiteit voor elke retailer. Bovendien moet men zich positioneren in een realiteit die in volle verandering is, niet in het minst door een toenemende concurrentie. Voor controlling bij Carrefour betekent dit dat ze moeten evolueren naar een nieuwe rol. Francis Costenoble, CFO bij Carrefour Belgium, komt inzicht geven in deze vooruitgang.

15u30 – 16u00

KOFFIEPAUZE

16u00 – 16u30

PARTNERSESSIES
U heeft de mogelijkheid om gedurende 30min. een contentsessie te brengen (vrijblijvend)

16u30 - 18u00

Workshops:
Workshop I: Paul Kramer - "Spiegel voor de controller: bent u een financial controller of een business controller?"
Financial Controlling en Business Controlling zijn twee takken van dezelfde boom. Toch zijn voor beide functies heel verschillende skills, inzichten en kennis nodig. Paul Kramer van Businesscontroller.nu geeft de deelnemers van deze workshop inzicht in hun eigen sterktes/zwaktes en houdt hen een spiegel voor.

Workshop II: Peter De Roeck - "de high performance financiële functie"
High performance moet hoog op de agenda van het finance departement staan. Ook bij controlling! In deze workshop krijgt u inzicht in wat de high performance finance functie is, welke factoren de performance beïnvloeden, wat de obstakels zijn. Dit inzicht kan de basis zijn om in de volledige finance organisatie aan de slag te gaan met het HPFF raamwerk om de performance naar een hoger niveau te tillen.

Workshop III: Michaël Debruyne - "Een complexe boodschap helder en verstaanbaar presenteren"
Complexe cijfers op een duidelijke en verstaanbare manier overbrengen naar de business. Dat is dé uitdaging waar veel controllers mee geconfronteerd worden. Michaël Debruyne, communicatie expert, geeft in het kader van deze controllers top een workshop presentatietechnieken. De deelnemers leren om complexe financiële cijfers en inzichten op een heldere manier over te brengen naar hun doelpubliek.

Workshop IV: Dennis Houthoofd - "Processen optimaliseren"
Ondernemingen zijn voortdurend in verandering. Ook de finance functie wordt hierdoor geimpacteerd. Het feit is echter dat processen vaak onvoldoende afgestemd worden op deze veranderingen. Het is dus zaak om te blijven optimaliseren. Maar hoe begin je daar nu aan? In deze workshop gaan we met processen aan de slag.

18u00 - 20u00

AFSLUITENDE RECEPTIE

KLIK OP LOGO VOOR VEEL MEER INSPIRATIE